top of page

Asesoría Jurídica

Gràcies al nostre personal especialitzat dins del sector Jurídic. Finques Canals és capaç d'oferir un servei multidisciplinari en Assessoria Jurídica especialitzada en els següents camps.

  • Comunitats en règim de propietat horitzontal.

  • Constitució i modificació d'estatuts.

  • Llei d'arrendaments urbans.

  • Accions decennals.

  • Tràmits en el Registre de la Propietat.

  • Recursos administratius

bottom of page