© 2019 por Enric Batalla Robert

Asesoría Jurídica

Gràcies al nostre personal especialitzat dins del sector Jurídic. Finques Canals és capaç d'oferir un servei multidisciplinari en Assessoria Jurídica especialitzada en els següents camps.

  • Comunitats en règim de propietat horitzontal.

  • Constitució i modificació d'estatuts.

  • Llei d'arrendaments urbans.

  • Accions decennals.

  • Tràmits en el Registre de la Propietat.

  • Recursos administratius