top of page

Gestió de Lloguers

A través del servei de Gestió de Lloguer de Finques Canals, la propietat tindrà més seguretat i tranquil·litat en el seu lloguer.
Gestionem tota l'operativa que comporta llogar un habitatge abans de llogar-lo i mentres està llogada.

 • Assessorament per llogar l'habitatge.

 • Publicitat i màrqueting.

 • Cerca d'interessats i visites a l'habitatge de lloguer.

 • Signatura del contracte d'arrendament més convenient entre propietari i llogater.

 • Resolució de conflictes, seguint les instruccions rebudes de la propietat.

 • Contractació de SUBMINISTRAMENTS (aigua, gas, electricitat).

 • Revisió de RENDES

 • Seguiment de les ACTUALITZACIONS i finalitzacions del CONTRACTE d'ARRENDAMENT.

 • Control de l'entrada i sortida de llogaters i SUPERVISIÓ de l'estat de l'habitatge i els seus estris, emetent informe per a la devolució de la fiança.

 • Elaboració d'INVENTARI d'estris i electrodomèstics.

 • Gestió D'INCIDÈNCIES amb el llogater i atenció de les mateixes.

 • Assistència legal per impagament de rendes.

bottom of page